Generalny wykonawca inwestycji – kim jest i jaki jest jego zakres obowiązków?


Pod pojęciem generalnego wykonawcy rozumieć należy stronę umowy, która zobowiązuje się do wybudowania obiektu budowlanego na zlecenie inwestora. Firma musi mieć odpowiednią wiedzę i doświadczenie, aby realizacja inwestycji przebiegała płynnie i terminowo. Generalny wykonawca zapewnia nadzór wykwalifikowanego kierownika budowy, usługi doświadczonych fachowców, a niekiedy również nadzór inżynierski.


Wybór generalnego wykonawcy pozwala inwestorowi mieć pewność, że inwestycja powstanie w terminie i zgodnie z wszelkimi normami. Odbiór obiektu budowanego pod nadzorem generalnego wykonawcy powinien być tylko formalnością. Współpraca z firmą na przejrzystych zasadach to gwarancja zachowania planowanego standardu budynku, zastosowania wskazanych w kontrakcie materiałów, realizacji zgodnie z projektem i terminowego zakończenia robót.


Generalny wykonawca inwestycji budowlanych może przyjmować zlecenia na budowę obiektów mieszkalnych, przemysłowych, użytku publicznego, komercyjnych i usługowych.


Lista obowiązków generalnego wykonawcy jest długa, jednak na ogół obejmuje takie zadania, jak:

  • dopełnianie formalności niezbędnych do rozpoczęcia budowy,
  • przygotowanie propozycji materiałów,
  • przygotowanie zestawień, kosztorysów, harmonogramu prac i dostaw,
  • zamawianie i zakup materiałów budowlanych na zlecenie inwestora,
  • zlecanie prac ekipom własnym lub podwykonawcom,
  • zabezpieczenie terenu budowy,
  • czuwanie nad bezpieczeństwem i przestrzeganiem przepisów BHP na budowie.


Jak znaleźć dobrego wykonawcę generalnego?


Oczywiście przed podpisaniem umowy warto sprawdzić status prawny firmy (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru handlowego). Należy sprawdzić, jaki zakres robót zapewnia dana firma, np. czy oferuje roboty murarskie, tynkarskie, instalatorskie. Dobra firma posiada własny sprzęt do podstawowych prac budowlanych. Wielu inwestorów poszukujących generalnego wykonawcy sprawdza, jakie obiekty firma ta już wybudowała, jakie zastosowała technologie oraz jakimi opiniami cieszy się wśród poprzednich zleceniodawców.