Generalny wykonawca


 • reprezentacja klienta przed odpowiednimi organami administracji, kompletowanie pełnej dokumentacji oraz ubieganie się o niezbędne pozwolenia i inne dokumenty, na przykład decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • pomoc w wyborze poszczególnych podwykonawców, a także wsparcie klienta przy przeprowadzanych negocjacjach, dotyczących umów czy projektu,
 • kompletowanie pełnej dokumentacji, niezbędnych do uzyskania zgody na budowę,
 • pomoc w zakresie planowania koncepcji danego inwestora – analiza możliwości przeprowadzenia i wykonania danej inwestycji,
 • kontrola otrzymanej dokumentacji pod względem technicznym, jak również ekonomicznym,
 • kompleksowe prowadzenie procedury wyboru wykonawców poszczególnych robót budowlanych,
 • porady i konsultacje z ekspertem w zakresie świadczonych przez nas usług,
 • formułowanie koniecznych umów z wykonawcami, a także ewentualne negocjacje dotyczące warunków,
 • kontakt z poszczególnymi organami nadzoru budowlanego i zawiadamianie o planowanych terminach rozpoczęcia prac,
 • współpraca z wykonawcami i przekazanie im niezbędnych planów i projektów budowy,
 • reprezentacja klienta, jako inspektor nadzoru inwestorskiego,
 • bieżące informowanie klienta o postępie prac budowlanych, a także postępie całej inwestycji,
 • przeprowadzanie rozliczeń częściowych oraz odbiorów względem wykonawcy,
 • przygotowanie inwestycji pod względem formalnym do odbioru,
 • uzyskanie końcowego pozwolenia na użytkowanie budynku,
 • rozliczenie kosztów inwestycji, odniesionych przez cały czas jej trwania,
 • obsługa gwarancyjna.

 

PAKIET SILVER

Pakiet GOLD

Pakiet PLATINIUM

-Organizowanie oraz przeprowadzenie przetargu -Organizowanie oraz przeprowadzenie przetargu -Organizowanie oraz przeprowadzenie przetargu
-Nadzór nad realizacją prac projektowych -Nadzór nad realizacją prac projektowych -Nadzór nad realizacją prac projektowych
-Nadzór nad realizacją robót budowlanych -Nadzór nad realizacją robót budowlanych -Nadzór nad realizacją robót budowlanych
-Udział w rozruchach , testach oraz odbiorach -Udział w rozruchach , testach oraz odbiorach -Udział w rozruchach , testach oraz odbiorach

x

-Zarządzanie kosztami inwestycji -Zarządzanie kosztami inwestycji

x

-Rozliczenie Inwestycji -Rozliczenie Inwestycji

x

-Oddanie do użytkowania -Oddanie do użytkowania

x

-Obsługa w okresie gwarancji i Rękojmi -Obsługa w okresie gwarancji i Rękojmi

x

x

-Pełna obsługa branżowa : -Inspektor Nadzoru do spraw budowlanych -Inspektor Nadzoru do spraw sanitarnych -Inspektor Nadzoru do spraw elektrycznych